Introducció a les possibilitats del Machine Learning, Big Data i Blockchain en educació

with 2 Comments

Acabo de publicar aquest article d’introducció a les possibilitats del Machine Learning, Big Data i Blockchain en educació.

portada article

 

Una de les tendències en entorns educatius que està creixent més és l’aplicació del Big Data, el Machine Learning, i la tecnologia Blockchain. Es tracta de diferents tecnologies que permeten per una banda, aprofitar la immensa quantitat de dades que es generen en els processos d’aprenentatge, per extreure’n conclusions i introduir millores al procés, personalitzar itineraris, etc.

I per altra banda, generar estructures d’aprenentatge descentralitzades o sistemes de certificació basats en la tecnologia blockchain, per exemple.

Si bé són tecnologies que no han nascut pròpiament en entorns educatius i que ja s’utilitzen en banca, comerços o transports, entre d’altres, l’objectiu final d’aplicar-les en entorns educatius hauria de ser sempre la millora de l’experiència d’aprenentatge, personalitzant-la i fent-la el més significativa possible per l’alumne, així com oferint el millor entorn educatiu possible per a desenvolupar-la.

 

L’article proposa una introducció a aquesta àrea, amb una definició de conceptes i presentació de casos i exemples de sectors molt diversos (des de la medicina, els esports, la moda o l’entreteniment), per després entrar més concretament a l’entorn educatiu i les seves possibilitats d’ús. Concretament destacant els següents punts:

  • Millorar els resultats dels estudiants
  • Crear programes massius personalitzats
  • Millorar l’experiència d’usuari en temps real
  • Reduir l’abandonament
  • Equips d’alt rendiment d’aprenentatge
  • Avaluació

 

I dedico una petita secció a part a l’Academic Analytics, totes aquelles dades, tècniques estadístiques i models predictius que poden contribuir a que les institucions educatives prenguin millors decisions i puguin oferir millors experiències d’aprenentatge als seus usuaris.

Aquesta és la presentació que vaig utilitzar ahir a les jornades de Tecnologies per a la innovació docent TSIUC 2017:

 

Pots descarregar l’article en PDF aquí i la presentació en PDF aquí.

 

 

2 Responses

  1. […] El Learning Analytics és una font d’informació molt valuosa per entendre el comportament dels estudiants en un curs virtual però sobretot per poder prendre decisions, adaptar els formats i continguts i millorar l’experiència d’usuari el més ràpid possible. Pots llegir més en aquest article sobre les possibilitats del Machine Learning, Big Data i Blockchain en educació. […]

  2. […] El Learning Analytics és una font d’informació molt valuosa per entendre el comportament dels estudiants en un curs virtual però sobretot per poder prendre decisions, adaptar els formats i continguts i millorar l’experiència d’usuari el més ràpid possible. Pots llegir més en aquest article sobre les possibilitats del Machine Learning, Big Data i Blockchain en educació. […]

Leave a Reply